LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Elektrik Elektronik Müh. Dersleri

Bilgisayar Mühendisliği Dersleri

EEY508 -Güç Sistemleri

EEY502 -Seminer

EEY505 -İleri Sayısal Haberleşme Sistemleri

BİLM 637 -Mobil ve Kablosuz Bilişim

BİLM 619 -Bilgisayar Ağları Yapısı ve Uygulamaları

EMÜ 562 -Nümerik Metodlar

EMÜ 565 -İşletim Sistemleri

EMÜ 522 -Bilgisayar Elektroniği

EMÜ 601 -Uzmanlık Alanı Dersi

EMÜ 600 -Doktora Tezi

EMÜ 599 -Yüksek Lisans Tezi

EMÜ 574 -Haberleşme için Elektromanyetik Alan ve Dalga Kuramı

EMÜ 573 -Mikrodalga ve Milimetrik Dalgalardaki Pasif Devre Analizi için Sayysal Yöntemler II.

EMÜ 572 -Mikrodalga ve Milimetrik Dalgalardaki Pasif Devre Analizi için Sayysal Yöntemler I.

EMÜ 571 -Mikrodalga Empedans Ölçme Teknikleri

EMÜ 564 -Bilgisayar Algoritmaları

EMÜ 555 -Elektrik ve Magnetik Alan Prob. Sonlu Ele. Yönt.

 EMÜ 554 -Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problem.

EMÜ 551 -Elektromagnetikte Sayısal Yöntemler

EMÜ 547 -Uydu Haberleşmesi

EMÜ 546 -Antenlerde Sayisal Yöntemler

EMÜ 545 -Haberleşme Sistem Mühendisliği

EMÜ 544 -Mikro Dalga Tekniği

EMÜ 542 -Antenler ve Propogasyon

EMÜ 541 -İleri Elektromagnetik Dalga Teorisi

EMÜ 514 -Lineer Sistemler Teorisi I.

EMÜ 502 -Doktora Semineri

EMÜ 501 -Yüksek Lisans Semineri

BİLM 517 -Sayısal Haberleşme

BİLM 515 - Paralel Mimariler

BMÜ 601 -Uzmanlık Alanı Dersi

BMÜ 599 -Yüksek Lisans Tezi

BMÜ 551 -Yapay Zekada İleri Konular

BMÜ 533 -Sayısal Haberleşme

EMÜ 529 -Yazılım Mühendisliği

BMÜ 528 -Nesne Tabanlı Programlama

BMÜ 526 -Bilgisayar ve Bilgi İşlemi

BMÜ 520 -Programlama Dilleri

BMÜ 511 -İletişim Sistemi Tasarımı

BMÜ 501 -Yüksek Lisans Semineri

 BLM 6196 -Bilgisayar Ağları ve Haberleşme Protokolleri

IT/BT 551 Computer and Network Security (Bilgisayar ve Ağ Güvenliği)

ECE/EBM 580 Advanced Computer Networks (İleri Bilgisayar Ağları)

BLM 6109 Advanced Computer Networks (İleri Bilgisayar Ağları)

ECE/EBM 530 Advanced Computer Architecture (İleri Bilgisayar Mimarisi)

IT/BT 531 Computer Architecture (Bilgisayar Mimarisi)

BLM5102 Computer Systems and Network Security (Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği)

 

 

 

 

Not: Kırmızı renkle yazılı olan dersler 2022-2023 öğretim yılı Bahar yarıyılında açık olan derslerdir.